V prípade nefunkčnosti / neaktuálnosti streamu skúste obnoviť stránku (F5).
Ak máte problémy s častou zmenou kvality prípadne preskakovaním videa v čase, skúste zvoliť v prehrávači niektorú z konštantných kvalít kliknutím na