O nás

Vitajte na stránke internetovej televízie bodka.tv.

Televízia je momentálne v štádiu tvorby. Keďže ide o projekt realizovaný nadšencami, jej vznik bude postupný. Momentálne môžete v rámci testovacej prevádzky v nepravidelných intervaloch sledovať vysielanie našich archívnych záznamov alebo aktuálnych priamych prenosov. Vysielanie je zatiaľ sporadické a bez pevnej programovej štruktúry. Jeho účelom je najmä testovanie našich technológií.

Bodka.tv má byť televíziou, ktorá bude dávať priestor tomu, čo sa z rôznych dôvodov nedostane na obrazovky verejnoprávnych alebo komerčných televízií. Bude apolitická, nebude obsahovať spravodajstvo a jej program budú tvoriť najmä záznamy a priame prenosy z kultúrnych akcií. Chceme sa venovať lokálnej kultúre, festivalom, hudbe, divadlu, školským predstaveniam, ZUŠ-kám, folklórnym súborom atď. Postupne by do našej ponuky mali pribudnúť aj moderované relácie, dokumenty a iné formáty s tematikou vzdelávania, histórie, prírody, turizmu a pod.