Pri načítaní stránky je zvuk prehrávača stíšený. Je potrebné kliknúť na ikonu preškrtnutého reproduktora na spodnej lište prehrávača.
V prípade nefunkčnosti / neaktuálnosti streamu skúste obnoviť stránku (F5).
Ak máte problémy s častou zmenou kvality, zasekávaním prípadne preskakovaním videa v čase, skúste zvoliť v prehrávači niektorú z konštantných kvalít kliknutím na „Auto“.